facebooktwittermail d

Efter gasolyckan – nu vill Anders varna andra

Förra året omkom en anställd på Anders Wärleus gård efter att ha blivit utsatt för gaser från gödsel. Nu har en rad åtgärder vidtagits. "Jag vill inte att fler lantbrukare ska råka ut för det som hände här den första juli förra året."

Anders Wärleus. Efter dödsolyckan har en rad åtgärder gjorts, bland annat måste man bära gaslarm vid de arbetsmoment där det finns risk för dålig luft.
Anders Wärleus. Efter dödsolyckan har en rad åtgärder gjorts, bland annat måste man bära gaslarm vid de arbetsmoment där det finns risk för dålig luft. FOTO: HANS DAHLGREN

Dagen är en av de svåraste som grisproducenten Anders Wärleus haft i sitt 58-åriga lantbrukarliv. En av hans anställda, en man i 30-årsåldern, kunde inte hittas på gården. I flera timmar gick Anders Wärleus runt och letade.