facebooktwittermail d

Efter branden: "Marken bör få vila"

Även om många skogsägare i det branddrabbade i Västmanland vill se en snabb plantering eller sådd är rådet från forskare att låta marken ligga i hyggesvila Allt för att minska risken för angrepp av rotmurkla och snytbagge.

I spåren av den stora skogsbranden står många skogsägare inför att föryngra stora arealer men förutsättningarna för att föryngra skogen ser annorlunda ut jämfört med normala förhållanden.

– Hur man föryngrar beror mycket på branden har påverkat marken och träden men det är alltid bra att låta marken vila minst en hel vegetationsperiod. Tittar man på tidigare erfarenheter brukar det gå dåligt för den som sår för snabbt, säger Jan Weslien, forskare på Skogforsk till ATL.

Tre säsongers hyggesvila

Det är rotmurkla och snytbagge som kan ställa till stora problem om du föryngrar för tidigt efter branden. Vid plantering rekommenderas tre säsongers hyggesvila och vid sådd minst ett år.