facebooktwittermail d

Efter avverkningsminskningen – Sveaskog vill köpa mer massaved

Sveaskog höjer priset på massaved. Enligt marknadschef Patrick Bäckström är ”Sveaskogs leveranser av skogsråvara är mycket efterfrågad”.