facebooktwittermail d

Efsa: Larver kan ätas utan risk

Torkade larver av den stora mjölbaggen är säkra att äta.

I andra delar av världen är larver en traditionell del av mathållningen.
I andra delar av världen är larver en traditionell del av mathållningen. FOTO: BEN MARGOT/AP/TT

Det konstaterar EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Det är myndighetens första avslutade bedömning av insekter som mat i enlighet med EU:s regelverk kring nya livsmedel.

Intresset för att lansera insekter som mat är stort enligt ett pressmeddelande från Efsa. Samtidigt är säkerhetsbedömningen komplicerad med behov av flera olika sorters expertis, vilket gör att Efsa har en kö av ansökningar. Godkännandet av ett nytt livsmedel för försäljning görs på politisk nivå.

”Nya livsmedel” är i det här sammanhanget produkter som inte konsumerats i någon större utsträckning i EU före 1997.

LÄS MER: Insektsbolag tar in miljoninvestering

LÄS MER: Försäljning av insekter som mat tillåts