facebooktwittermail d

Efsa gör om rapporter

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, ser över sina rapporterar från 2012 och 2013 om trender och källor till så kallade zoonoser och livsmedelsrelaterade sjukdomsutbrott.

Anledningen är att vissa medlemsstaters uppgifter varit inkonsekventa, uppger Efsa.

I 2012 och 2013 års rapport är det data om bland annat salmonella som ses över.

De reviderade dokumenten publiceras i mars 2016.