facebooktwittermail d

Efsa bekräftar att neonikotinoider hotar pollinatörer

Expertmyndigheten Efsa bekräftar att neonikotinoider är farliga för bin och andra pollinatörer. Men risken är låg i betade sockerbetor.

FOTO: KRISTINA BÄCKSTRÖM

Rapporten som ska utgöra underlag för ett beslut om användning av neonikotinoider ska förbjudas utomhus har kommit. EU:s expertmyndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, har uppdaterat sin riskbedömning av de verksamma ämnena. Slutsatsen myndigheten drar är att ämnena innebär hög risk för honungsbin, humlor och vilda bin när de används i blommande grödor, där de redan är förbjudna. Risken för honungsbin med betat sockerbetsutsäde bedöms däremot vara låg. I Sverige är det betodlingen som väntas påverkas mest av ett totalt utomhusförbud.

Beslut i vår?

Frågan om neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam ska förbjudas i all användning utomhus var uppe till diskussion i den ansvariga kommittén i december. EU-kommissionen hade föreslagit ett förbud, men flera medlemsländer ville vänta med beslut tills Efsas rapport var klar, och EU-kommissionen valde att följa den linjen. Sverige var då berett att rösta för ett förbud, men med en övergångsperiod på åtta månader i stället för de sex månader som var kommissionens förslag. Efsa ger ingen rekommendationer om vilket beslut som bör fattas, myndigheten producerar bara det vetenskapliga underlaget.

Något nytt datum för ett beslut är inte satt. Den ansvariga kommitténs nästa ordinarie möte är den 22 mars.

Neonikotinoider

Neonikotinoider fungerar genom att de angriper insekters centrala nervsystem. En rad studier har visat att ämnena har ansenlig påverkan på tambin och bisamhällen, och på vilda pollinerare som humlor och vildbin.

Det är redan förbjudet att använda neonikotinoider i blommande grödor.

LÄS MER: Inget avgörande om neonikotinoider i dag

PREMIUM: Bin står mot betor denna vecka

LÄS OCKSÅ: Biodlarna välkomnar förbud mot neonikotinoider