facebooktwittermail d

Effektivare vattenanvändning inom lantbruket

Svenska lantbrukare står inte för mer än tre procent av den totala vattenförbrukningen. Det visar statistik från LRF. Enligt Markus Hoffman, vattenexpert på LRF, har lantbrukare blivit effektivare och minskat sitt vattenberoende de senaste åren.

Lågt grundvatten och uteblivna regn ställer krav på vattenanvändandet för landets lantbrukare. Investeringar i dammar gör nu att lantbruksföretagare nu kan samla in vintrarnas regnvatten.

Lantbrukets vattenanvändning krymper. Mellan 1990 till 2010 sjönk andelen från 4,7 procent till 3 procent. Detta enligt siffror från SCB. Industrin står för 70 procent av vattenförbrukningen medan hushållen står för 18 procent av förbrukningen.

Tänker långsiktigt

– Många lantbrukare tänker långsiktigt och rustar sig inför framtiden, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.

Enligt Markus Hoffman är den svenska bevattningseffekten hög. Cirka 80 procent av det tillförda vattnet tas upp direkt av grödorna. Det gör svensk växtodling till de mest effektiva i världen.

– Det beror på att ledningar och rör bevattning i Sverige har få läckor.

Ligger lågt

Internationellt sett ligger vattenförbrukningen inom lantbruket på 70 procent. Det beror på att vattnet avdunstar snabbt i varma länder där vattentillgången inte alls är lika stora som i Sverige, förklarar Markus Hoffman.

LÄS MER: Vattenförbrukningen sjunker på Gotland

PREMIUM: Miljoninvesteringen i vattenteknik lönar sig

LÄS MER: Ny lösning på vattenbristen

LÄS MER: Dyrare vatten ska säkra tillgången