facebooktwittermail

Vad hände med äganderätten?

När allmänhetens anspråk på skogen växer måste politiken sätta ner foten och värna skogsägarnas särställning genom sitt ägande, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

På Valborgsmässoafton gick remisstiden ut för Skogsutredningen. Med ett riksdagsval nästa år är tiden knapp för att förverkliga utredningens förslag.