facebooktwittermail d

Vad hände med äganderätten?

När allmänhetens anspråk på skogen växer måste politiken sätta ner foten och värna skogsägarnas särställning genom sitt ägande, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.