facebooktwittermail d

ATL satsar på opinionsmaterial – förstärker ledarredaktionen

ATL:s ledarsida får förstärkning av en agronom med kunskap om jordbruk i såväl alp- som kustlandskap. Från 1 februari är Edvard Hollertz ny ledarskribent på heltid.

Edvard Hollertz förstärker ATL:s ledarredaktion på heltid från och med 1 februari.
Edvard Hollertz förstärker ATL:s ledarredaktion på heltid från och med 1 februari. FOTO: LASSE HEJDENBERG

– Det blir jättespännande och är en stor ynnest, säger Edvard Hollertz om sitt nya uppdrag.

Han bor i dag i Sankt Anna skärgård utanför Söderköping i Östergötland, i ett härad där hans släktingar varit lantbrukare ”så långt tillbaka som man kan räkna”. Själv har han valt en mer teoretisk bana som agronom och skribent.

Men förutom att tycka till på ledarsidor och skriva på en bok om förhållandet mellan stad och land driver han en skogsgård utanför Oskarshamn med sin bror. Den är på drygt 120 hektar och där ingår också ett varierande antal mindre öar i Kalmarsund.

– Fyra vid högvatten, arton när det är lågvatten, säger han.

Han har läst till agronom med ekonomiinriktning på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Men ett halvår var han utbytesstudent på lantbruksutbildningen på universitetet ETH, Eidgenössische Technische Hochschule, i Zürich i Schweiz.

– Så jag har bland annat två poäng i hur ett modelleringsprogram ska användas för att testa nya regler innan det implementeras i det schweiziska jordbruket, berättar Edvard Hollertz – ett ämne han inte tror blir aktuellt att ta upp som ledarskribent på ATL.

Men han har en lång lista på andra frågor att fylla spalterna med:

– Något som blivit allt viktigare och där många håller på att ändra inställning, inte minst på grund av coronapandemin, är vår självförsörjningsgrad. Hur står det till med den? Hur definierar man begreppet? Och vilka är målen? Vad ska vi klara, och hur länge?

”Jordbruket måste kliva fram”

Miljö- och klimatfrågan blir också allt mer central, menar Edvard Hollertz.

– Där måste jordbruket kliva fram och påpeka en del jobbiga, men självklara, fakta. Till exempel att om man helt väljer bort kött av miljöskäl så leder det till att granskogen tar över och den biologiska mångfalden som alla tycker är viktig hotas.

Han fortsätter:

– Att bevarande börjar stå allt mer mot brukande är också en viktig fråga som kommer in där. Samtidigt är det ju så att med ägande följer ansvar. Det blir aldrig bra när staten klampar in och lägger sig i det som egentligen är lokala frågor. Men det finns en risk att det blir så om man som markägare inte tar sitt ansvar och till exempel behåller stora ekar där de finns och det går.

Han gillar också att lyfta upp nya perspektiv:

– Det talas mycket om det svenska musikundret, men under hårda vintrar lär snöröjningen omsätta lika mycket som musikindustrin. Den omsatte 10,7 miljarder kronor 2017. Samma år köpte skogsindustrin transporttjänster för 25 miljarder.

Att Edvard Hollertz börjar på heltid på ATL innebär en utökning av ledarredaktionen där Tord Karlsson hittills ensam haft ansvar för ledar- och opinionsmaterialet:

– Jag ser mycket fram emot denna förstärkning och chansen att dagligen diskutera idéer och aktuella ämnen. Att Edvard Hollertz hör till en annan generation med andra erfarenheter blir en stor tillgång, säger Tord Karlsson.

Edvard Hollertz är baserad i Sankt Anna skärgård i Östergötland, där familjen varit lantbrukare i generationer.
Edvard Hollertz är baserad i Sankt Anna skärgård i Östergötland, där familjen varit lantbrukare i generationer. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Edvard Hollertz

Ålder: 28 år.

Yrke: Agronom och ledarskribent

Jobbat på: Norrköpings Tidningar, Svenska Nyhetsbyrån (SNB), Barometern-OT, Svenska Dagbladet.

Aktuell som: Heltidsledarskribent på ATL från 1 februari.

Edvard Hollertz om:

Söderköping: ”En stad som slutade växa på 1200-talet.”

Schweiz: ”Där har man ett annorlunda förhållningssätt till jordbruket. Där stöttas och försvaras det på ett helt annat sätt. Där värdesätter man landskapsvården och ser jordbruket även som en del i turistaffären.”

Skåbu: ”En by norr om Lillehammer i Norge där min bror och jag också har en gård. I byn finns för övrigt också Norges högst belägna matvaruaffär.”

Greta Thunberg: ”Hon har en förmåga att skapa känslor. Men hennes budskap grundas i att vi kan klara det här. Den framåtandan måste tas vara på.”