facebooktwittermail d

Dystert 2012 för svensk grisnäring

Ett svart 2011 för svensk grisproduktion kommer att följas av ett dystert 2012.

Den svenska grisproduktionen förväntas minska både i år och nästa år. Det visar en färsk analys från Jordbruksverket.

Moderniseringsbehovet inom grissektorn blir lidande och den om- och nybyggnation som borde göras uteblir.

Importköttet växer


Enligt Jordbruksverket har den svenska grisproduktionens konkurrenskraft försämrats sedan EU-inträdet 1995.

Produktionen har minskat med 16 procent samtidigt som konsumtionen av griskött i Sverige har ökat med 6 procent. Importköttet har således tagit marknadsandelar.

Enligt Jordbruksverket påverkas svensk grisuppfödning negativt av överskottsproduktionen i EU. EU:s export till tredje land har ökat år för år och säljs på lågprismarknader.

Pressade priser


Att det exporterade överskottet säljs till lågt pris leder till pressade avräkningspriser inom EU.

I januari i år var Sveriges totala import av griskött 8 procent lägre än i januari förra året. Importen från Tyskland ökade dock med 14 procent.

Anledningen var den tyska skandalen med dioxin i djurfoder, något som föranledde Tyskland att dumpa billigt griskött i bland annat Sverige. Jan Olsson