facebooktwittermail d

Öppnar för ändring i svenska modellen

Regeringen öppnar för ändring i konflikträtten. Många gläds åt en långsiktig lösning, men den akuta situationen för bland annat skogsindustrin i Göteborgs hamn kvarstår.

Göteborgs hamn skickar normalt sett cirka 10 000 containrar i veckan. Stora Enso använder hamnen för transport av pappersprodukter och trävaror, men på grund av konflikten har man varit tvungen att hitta tillfälliga transportalternativ.
Göteborgs hamn skickar normalt sett cirka 10 000 containrar i veckan. Stora Enso använder hamnen för transport av pappersprodukter och trävaror, men på grund av konflikten har man varit tvungen att hitta tillfälliga transportalternativ.

Som ATL tidigare skrivit, har bland annat skogsindustrijätten Stora Ensos transporter drabbats hårt av konflikten.

– Vi välkomnar det här initiativet och att regeringen adresserar konflikten, tyvärr resulterar det på kortare sikt inte i en lösning på de problem som vi står inför i dag, säger Carl Norell, presschef Stora Enso.

Långvarig konflikt

Göteborgs hamn har under lång tid varit arena för återkommande stridsåtgärder och segdragna konflikter. Som ATL tidigare skrivit om, har konflikten stor negativ påverkan på näringslivet.

– Den här konflikten riskerar att allvarligt skada förtroendet för Göteborgs hamn som internationell knytpunkt, och för svensk handel, säger han.

Det är en åsikt han delar med bland annat Svensk Handel. Röster har höjts för en lagändring rörande konflikträtten, senast i form av ett brev till regeringen undertecknat av Karl-Henrik Sundström, vd på Stora Enso. I brevet uppmanar han bland annat regeringen att driva på processen för att få en lösning på konflikten.

Karl-Henrik Sundström, CEO på Stora Enso, som i ett brev uppmanade regeringen att agera i hamnkonflikten.
Karl-Henrik Sundström, CEO på Stora Enso, som i ett brev uppmanade regeringen att agera i hamnkonflikten. FOTO: SUVI-TUULI KANKAANPAA

Utreder konflikträtt

Nu har Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gått ut och flaggat för att man inom kort kommer att tillsätta en utredning i frågan. Man öppnar för en eventuell begränsning i konflikträtten, liknande den som bland annat finns i våra grannländer.

I Göteborgs Hamn finns redan kollektivavtal med Transportarbetarförbundet, men 85 procent av hamnens arbetskraft är medlemmar i det fristående Hamnarbetarförbundet. Nu vill man se över lagstiftningen för att begränsa rätten till stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal.

– Vi hoppas på att utredningen leder till ett lagförslag och vi kommer att följa utvecklingen noggrant, säger Carl Norell.

Alternativ transport

Stora Enso är ett av flera företag som varit tvungna att styra om delar av sina transporter till alternativa hamnar och transportformer. Detta på grund av att man inte kunnat garantera transportflödet vid Göteborgs Hamn. Det har dock medfört högre kostnader och ökad transporttid.

Carl Norell, presschef Stora Enso.
Carl Norell, presschef Stora Enso. FOTO: STORA ENSO

– Vi vill inget hellre än att den här konfliken ska lösas och att vi ska kunna få återgå till att transportera våra containrar via Göteborgs hamn, säger han.

De alternativa transportvägarna är tillfälliga, de gör att företagets produkter kommer fram till kunderna, men de är ingen lösning i längden.

– Vi vill stanna i Göteborgs hamn, men om konflikten inte får en lösning snart, så tvingas vi till mer långsiktiga alternativa lösningar, säger Carl Norell.

Konflikten i Göteborgs Hamn:

Hamnen drivs sedan 2012 av APM Terminals.

Under det dryga året som konflikten pågått, har hamnen haft ett mycket stort antal punktstrejker och blockader.

Hamnen är nere på 40 % av sin normala kapacitet, 4 000 containrar i veckan, i stället för 10 000.

Hamnarbetarförbundet som samlar 85 % av hamnarbetarna i Göteborgs hamn, är fristående och inte med i LO.

LÄS OCKSÅ: Ny studie ger tips för säkerhet med tjur

PREMIUM: Falska anklagelser kostar miljoner

PREMIUM: Andelsjordbruk vill samla lokala producenter

LÄS OCKSÅ: Vattenbrist hotar stora delar av Sverige