facebooktwittermail d

Dyr gödsel får flera att tveka om prissäkring

Frågan om prissäkring inför skörd 2022 delar branschen. Svenska Foder noterar ett ökat intresse medan Lantmännen och BM Agri ser en motsatt trend. Också Spannmålsodlarna avvaktar.