facebooktwittermail d

Bearbetning mot alla principer för Martin Krokstorp

Nu är sådden avklarad hos Martin Krokstorp som för fjärde året jobbar enligt principerna i conservation agriculture. I hans sjuåriga växtföljd sås i år vårkorn och rödsvingel på samma fält.