facebooktwittermail

Droppbevattning ska ge bättre skördar

Droppbevattning i specialgrödor som lök och potatis kan ha många fördelar. I Skåne och Småland pågår ett försök med engångsslangar, som läggs ner i marken och vattnar grödan med minimal vattenåtgång.

Fältförsöken har varit omkring två till tre hektar stora, och utgångspunkten har i första hand varit att ta reda på om och när droppbevattning kan vara ekonomiskt försvarbart. Ambitionen är att göra om försöket redan nästa år.
Fältförsöken har varit omkring två till tre hektar stora, och utgångspunkten har i första hand varit att ta reda på om och när droppbevattning kan vara ekonomiskt försvarbart. Ambitionen är att göra om försöket redan nästa år. FOTO: OSKAR HANSSON

Trots flera försök har storskalig droppbevattning i högavkastande grödor som lök och potatis ännu inte tagit fart på allvar. Men kanske kan en rad nya fältstudier i södra Sverige ändra på den saken.