facebooktwittermail d

Drönarplan ger virtuell skog

Finska Metsä Group börjar göra skogsbruksplaner med hjälp av drönare. Förutom en vanlig plan, men med högre noggrannhet, produceras också en virtuell skog som skogsägaren kan besök med hjälp av VR-glasögon.

Finska Metsä Group börjar göra skogsbruksplaner med drönare. Samtidigt produceras också en virtuell skog som skogsägaren kan besöka med hjälp av VR-glasögon.
Finska Metsä Group börjar göra skogsbruksplaner med drönare. Samtidigt produceras också en virtuell skog som skogsägaren kan besöka med hjälp av VR-glasögon. FOTO: METSÄ GROUP

Sedan 2016 har finska skogsägarägda Metsä Group utvecklat teknik för att använda drönare till att producera skogsbruksplaner. Nu bedömer de att tekniken är redo att testas i större skala, och söker därför skogsägare som vill få sin skog planlagd.

”Den information som vi får med drönare är av så god kvalitet, att vi utgående från den kan göra en noggrann digital skogsbruksplan och virtuell skog. Man kunde kalla drönarplanen för en elektronisk kopia av den egna skogen”, säger Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster på Metsä Group, i ett pressmeddelande.

Söker skogsägare

”Vårt mål är att inkommande sommar göra skogsbruksplan på sammanlagt cirka 5 000 hektar med drönare. Vi söker cirka 100 av Metsä Groups ägarmedlemmar som är intresserade av att låta göra en sådan plan. Dessutom gör vi en virtuell skogsbruksplan åt alla som går med i pilotprojektet”, fortsätter Juha Jumppanen.

Mer noggrann

Att göra en skogsbruksplan med hjälp av drönare kostar ungefär lika mycket som en traditionell plan. Fördelen är att drönarplanen blir mycket mer noggrann, varje träd finns på exakt rätt plats på en digital karta, vilket i sin tur också gör det möjligt att planera noggrannare.

Utöver en skogsbruksplan produceras också en virtuell skog, det vill säga en tredimensionell avbildning av skogen där skogsägaren med hjälp av VR-glasögon kan besöka sin skog. Den virtuella skogen visar vilka avverkningar och skogsvårdsarbeten som är aktuella och kan samtidigt ge uppskattningar av kostnader och utgifter. Det är till och med möjligt att titta på ett specifikt träd för att få uppskattningar av volym och värde. Dessutom är det möjligt att få en bild av hur skogen kommer se ut efter åtgärderna eller titta på en 360-graders bild över terrängen.

Skog på distans

"Med den virtuella skogen kan också skogsägare som bor i staden granska sin skogsegendom. Eftersom det är lätt att se resultatet sänker det tröskeln för att genomföra skogsvårdsarbeten och sälja virke", säger Kaapo Seppälä, en av grundarna av företaget CTRL Reality som står bakom det tekniska utförandet av tjänsten.

Metsä Group

Metsä Group ägs av drygt 100 000 finländska skogsägare. Företaget hade i fjol en omsättning på cirka 50 miljarder kronor, 9 100 anställda samt verksamhet i nästan 30 länder, bland annat kartongfabriken Metsä Board i Husum med cirka 700 anställda.

LÄS OCKSÅ: Drönarna kan effektivisera skogsbruket

LÄS OCKSÅ: Två skogsbruksplaner - helt olika siffror