facebooktwittermail

Drönaren ser stress från ovan

Byggmästartorp, Glanshammar

Med GIS-data och drönare utvecklar Skogsstyrelsen en ny metod för att förutsäga risken för torkstress i olika skogsområden. Det kan bli ett viktigt verktyg för långsiktig planering för att minska skogsskadorna.

Den multispektrala kameran (den lilla lådan med fyra hål) under drönaren ger information som inte är synlig för ögat. Det används nu för att utvärdera Skogsstyrelsens nya modell för att förutsäga torkstress, förklarar Adam Holm, Skogsstyrelsen.
Den multispektrala kameran (den lilla lådan med fyra hål) under drönaren ger information som inte är synlig för ögat. Det används nu för att utvärdera Skogsstyrelsens nya modell för att förutsäga torkstress, förklarar Adam Holm, Skogsstyrelsen. FOTO: ULF ARONSSON

Inom projektet Mossa, Modulering och Skogsskadeanalys, utvecklar Skogsstyrelsen en ny metod för att förutsäga risken för torkstress i skogsmark. Projektet drivs i samarbete med skogsnäringen och länsstyrelsen och medfinansieras av SMHI som vill se nya verktyg för klimatanpassning.