facebooktwittermail d

Drönare mot barkborre vinner innovationstävling

Med Arboairs teknik kan skogen inventeras efter angrepp av granbarkborre på en tiondel av tiden och med högre precision än med traditionella metoder.

Arboair är vinnare av innovationstävlingen "What wood you do". Från vänster: Jacob Hjalmarsson, Markus Drugge och Josef Carlson.
Arboair är vinnare av innovationstävlingen "What wood you do". Från vänster: Jacob Hjalmarsson, Markus Drugge och Josef Carlson. FOTO: PAPER PROVINCE/ANNICA ÅMAN

Linköpingsföretaget Arboair har utsetts till vinnare av den internationella innovationstävling What Wood You Do, som utlysts av näringslivsklustret Paper Province tillsammans med bland andra Stora Enso, Sveaskog och Gunnar Sundblads forskningsfond. Syftet med tävlingen är att hitta nya idéer som utvecklar en hållbar och skogsbaserad bioekonomi.

Arboair har riktat in sig på de internationellt ökande angreppen av granbarkborre, som en effekt av global uppvärmning. Företagets lösning går ut på att identifiera angripna granar från luften genom en kombination av drönare, färgskiftsanalys och artificiell intelligens. Tekniken ger högre precision och är tio gånger snabbare än traditionella metoder som sker till fots.

Kan spara miljarder

Genom att upptäcka skadorna i tid går det att undvika att fler träd angrips och därmed rädda flera miljarder i skogsvärde bara i Sverige.

”Likt epidemier där effektiva tester är essentiellt för att identifiera smittade personer, är effektiv inventering av smittade träd i skogsindustrin avgörande för att minska spridningen av granbarkborren. Här ser vi ett stort behov av förbättring”, säger Josef Carlson, företagsutvecklare och marknadschef på Arboair, i ett pressmeddelande.

Över femtio bidrag från tio länder skickades in till tävlingen och som vinnare får Arboair 250 000 kronor för att utveckla sin idé.