facebooktwittermail d

Han skördar från juli till november

Månslunda

Med en diversifierad grödportfölj har driftsbolaget EH Agro utanför Tomelilla skapat en lönsam drift med målet att generera betalda arbetstimmar på den egna arealen för delägarna under så stor del av året som möjligt.