facebooktwittermail

Bra kommunikation A och O för lyckat samarbete

Driftsbolag, delägda maskiner eller inköpta maskintjänster? ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin ger råd om vad som är bra att tänka på med de olika samarbetsformerna.

Jag driver ett kombinerat djur- och växtodlingsföretag som fungerar bra ekonomiskt. Ibland har jag lite brist på arbetskraft och har sedan en tid funderat på vilken väg jag ska gå med företaget. Jag har kommit fram till att någon form av maskinsamarbete skulle kunna vara en utveckling av företaget som dessutom kan ge mig ett bättre ekonomiskt utfall. Jag har hört både positivt och negativt om olika samarbeten. Hur gör jag för att undvika de största fallgroparna?

Magnus

Hej Magnus!

Maskinsamarbete kan vara på olika nivåer. Det kan vara delägda maskiner, gemensamägt driftsbolag eller enbart köpta maskintjänster. Hur bra de fungerar eller vilken typ av samarbete som passar bäst varierar från företag till företag.

Det finns lyckade och misslyckade exempel för alla tre modellerna och jag tänker ta upp några tips för var och en.

• Är det en långsiktig lösning du söker är ett gemensamägt driftsbolag en bra samarbetsform. Ett aktiebolag som äger alla maskiner och driver verksamheten.

Innan ni startar är det viktigt att du och din kompanjon har liknande värderingar och att ni har samma huvudmål med företaget. Det fungerar om man är kompisar, men det räcker inte för att verksamheten ska fungera. Gör upp en plan, före start, där ni kommer överens om hur företaget ska drivas. Vilka är målen och hur ska de uppnås?

Även rollfördelningen mellan ägarna behöver tydliggöras före start så att parterna har samma uppfattning om vem som är huvudansvarig, även om ni tycker att ni har delat ansvar. Det kan lätt uppstå problem om det är två chefer för samma sak även om det initialt inte upplevs som ett bekymmer.

En annan viktig parameter är att ägarna har samma andel av finansiering in i bolaget som ägarandel. Driftsbolag ökar och blir alltmer vanligt bland yngre lantbrukare.

• För att få tillgång till nya maskiner och ny teknik är ett samarbete med delägda maskiner ett annat alternativ, särskilt om det handlar om enstaka maskiner. Även här är det bra att komma överens innan ni gör investeringen om vem som ska ansvara för underhållet eller hur underhållet ska skötas. Då minskar risken att det blir olika uppfattningar om att en fixar och att den andra är lite slarvig.

Vid gemensam finansiering av ny maskin är parterna gemensamt betalningsansvariga. Välj att finansiera lika mycket och med samma amorteringstakt för båda parter.

• Den tredje varianten är att köpa maskintjänster. Det är en form av samarbete, även om det inte är ett gemensamt ägande. Handlar det om flera tjänster som köps kontinuerligt är det viktigt att samarbetet fungerar bra.

Innan säsongen börjar är det bra att göra en plan om vilka tjänster som ska genomföras och vid vilken tidpunkt det ska ske. Det underlättar för att göra att båda parterna blir nöjda.

Att köpa specifika maskintjänster förekommer ofta om du behöver arbetskraft. Du har svårt att hinna med på grund av att din arbetstid är uppfylld med andra arbetsuppgifter i eller utanför jordbruket.

Att det finns bra kommunikation och att parterna måste kunna både ge och ta är avgörande för att det ska bli en långvarig relation - det gäller för att alla former av samarbeten ska fungera.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu