facebooktwittermail d

Drar in pengar med koldioxidkrediter

Belize

Kring 50 procent av skogarna i Belize är antingen nationalparker eller reservat. Landets Skogsdepartement saknar dock resurser för en effektiv förvaltning. 

Hand på en trädstam.
Arbetet med att skydda skog i Belize har gett resultat. FOTO: JESPER KLEMEDSSON

John Pinelo, biträdande skogschef på det beliziska skogsdepartement, är uppenbart stolt över de åtgärder som har tagits för att skydda landets skog och natur.

– Idag är minst 50 procent av vår landyta skyddad. Den siffran kommer inte att förändras. Det finns inga planer på att ändra områdenas status, säger han.

Det finns 17 nationalparker, vilket innefattar marina områden, och 12 skogsreservat. 

– Beskyddet av primärskogarna är bra. De är i princip ”inlåsta” i nationalparkerna, säger han.


Skog