facebooktwittermail d

Dråpslag att få in salmonella

HYBY

Ifjol betalde Jordbruksverket ut 45,7 miljoner kronor som ersättning vid utbrott av smittsamma djursjukdomar – den högsta summan på fem år. För en drabbad lantbrukare är det, trots kompensation, svårt att komma tillbaka. "Det skulle ta tio år att bygga upp allt igen", säger fjäderfäproducent Jan Bang som valde att lägga ner.

Inne i stallet är vattenkopparna upphissade i taket, och i stället för ankor står det en traktor.
Inne i stallet är vattenkopparna upphissade i taket, och i stället för ankor står det en traktor. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det är sjukdomen salmonella som dominerar Jordbruksverkets utbetalningar när det gäller åtgärder mot husdjurssjukdomar.

I fjol betalde verket ut totalt 45,7 miljoner kronor som ersättning till lantbrukare, varav 30 miljoner kronor rörde salmonella.

Det var den högsta totalsumman som betalats ut sedan 2011, då flera stora gårdar drabbades av salmonellautbrott.

Smittsamma djursjukdomar som fågelinfluensan, newcastlesjukan, mjältbrand och salmonella innebär stora produktionsförluster för drabbade lantbruksföretag. Staten ger ersättning för extra kostnader eller förluster för till exempel avlivning och sanering.

Sammanlagt betalade Jordbruksverket ut ersättning till 50 drabbade gårdar under 2016.

– Utbetalningarna släpar efter och det handlar inte alltid om nya utbrott utan kan vara utbetalningar om kommer flera år efter det att spärren hävts, säger Annica Dimoski, ersättningshandläggare på Jordbruksverket.

Ersätts med 50 procent

Salmonella räknas inte som en epizootisjukdom som till exempel fågelinfluensa eller mjältbrand. Grundprincipen är att kostnader ersätts med 50 procent.

Är den drabbade med i ett frivilligt smittskyddsprogram till exempel ”Smittskyddad besättning” är ersättningen 70 procent. Därutöver finns privata försäkringar som ger som mest 91 procent.

Inne i stallet är vattenkopparna upphissade i taket, och i stället för ankor står det en traktor.
Inne i stallet är vattenkopparna upphissade i taket, och i stället för ankor står det en traktor. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Men trots att ett smittoutbrott kan bli ett hårt slag ekonomiskt är det långt ifrån alla producenter som är anslutna till ”Smittskyddad besättning” eller föregångaren ”Friviliga salmonellakontrollen”.

På nötsidan varierar anslutningen från kring 50 procent för mjölkgårdar till strax under 20 procent för köttproducenter.

– Här finns också regionala skillnader. Vi ser högre anslutningsgrad i södra och sydöstra delen av landet där frekvensen av salmonella varit högre medan det klingar av norrut, säger Jonas Carlsson på Växa Sverige/LRF Mjölk.

Inne i stallet är vattenkopparna upphissade i taket, och i stället för ankor står det en traktor.
Inne i stallet är vattenkopparna upphissade i taket, och i stället för ankor står det en traktor. FOTO: TORBJÖRN ESPING

På grissidan ligger anslutningen under 50 procent. Fjäderfäbranschen har egna program med närmare 100 procents deltagande.

– De som står utanför är de ekologiska producenterna samt de riktigt små besättningarna som står utanför, säger Pia Gustafsson, veterinär på Svensk Fågel.

Jan Bang i skånska Hyby är en av dem som drabbats hårt av salmonella. 1997 smittades besättningen av typen entirididis och produktionen slogs ut fullkomligt. Det tog två år innan allt var i gång igen.

– Ekonomiskt drabbade det oss jättehårt. Vi fick bara 50 procent i ersättning från Jordbruksverket och sedan fick vi åka runt i hela Europa och hitta nya fåglar att sätta in, säger Jan Bang.

2003 och 2007 kom nästa utbrott. Smittan misstänktes komma från korna i trakten och spridits via flugor.

– Vi ville starta på nytt men så länge korna gick kvar fanns det ingen chans för oss. Åren gick och till slut insåg vi att det aldrig skulle gå att komma i gång igen, säger han.

[BILD]

När bolaget stått stilla i fyra år bestämde sig Jan Bang för att lägga ned.

– Hur skulle vi kunna få tillbaka kunderna ute i Europa som nu hittat nya leverantörer? Det skulle ta tio år att bygga upp allt igen och jag kände att jag inte orkade.

LÄS MER: Mörkertal vad gäller salmonella

Hindra spridningen

Var noga med hygienen, speciellt i foderhanteringen.

Skydda fodermedel från vilda fåglar och gnagare (glöm inte majsensilaget).

Håll inköpta djur isolerade och provta dem helst innan du släpper in dem i besättningen.

Se över att skadedjursbekämpningen är effektiv.

Var uppmärksam på att djuren inte bör dricka från vattendrag som kan vara kontaminerade.

Var uppmärksam och kalla på veterinär när djuren blir sjuka så att smittan inte hinner sprida sig över hela besättningen.

Källa: Jordbruksverket)

Smittskyddsersättning

Den statliga smittskyddsersättningen täcker 50 procent av saneringskostnad, djurvärde och produktionsförluster vid utbrott av smitta som till exempel salmonella. Är du med i kontrollprogrammet “Smittskyddad Besättning” är ersättningsnivån 70 procent av kostnad och produktionsbortfall. Därutöver finns privata försäkringar som täcker upp till 91 procent.

För epizootisjukdomar som till exempel fågelinfluensa eller mjältbrand ger Jordbruksverket full ersättning för sanering, avlivning och djurvärde. Däremot täcks produktionsbortfallet endast till 50 procent.

För den som köpt in mer än 150 djur från minst fem olika säljare gäller inte den statliga ersättningen vid smitta.