facebooktwittermail d

Dramatiskt skifte i toppen på Danish Crown

Danish Crowns ordförande Erik Bredholt lämnade posten under sittande möte sedan han mist styrelsens förtroende.

Bredholts hållning till externa investerare i svenska KLS och andra dotterbolag var en faktor bakom hans fall.