facebooktwittermail d

Dragkamp om oljeväxter lyfter priserna globalt

Höga foderpriser för animalieproducenter men också bättre betalt för växtodlare. Kinas nyuppbyggda grisuppfödning påverkar prisutvecklingen runt om i världen.