facebooktwittermail d

Döms för olaga intrång på KLS

Nio personer, fem kvinnor och fyra män, döms för olaga intrång i samband med aktionen mot KLS Ugglarps i augusti 2019. Gruppen tog sig då in på företagets anläggning i Dalsjöfors genom att följa efter en lastbil som körde in på det inhägnade området.

Väl inne på slakteriet besökte gruppen bland annat gris- och nötdjursdelen, samt styckeriavdelningen. Bilden är en arkivbild.
Väl inne på slakteriet besökte gruppen bland annat gris- och nötdjursdelen, samt styckeriavdelningen. Bilden är en arkivbild. FOTO: TINDRA ENGLUND

Samtliga dömda ingick, enligt domen, i en grupp som kallade sig Slakteriinspektionen, med syftet att dokumentera slakteriet för att ge, som det står i domen, "omvärlden insyn i de förhållanden som råder på ett slakteri". Planeringen av aktionen påbörjades, enligt en av de dömda, ett par månader innan intrånget ägde rum.

På angivet datum reste sedan medlemmarna till Dalsjöfors från olika städer i Sverige. För att smälta in i miljön hade de även på sig skyddskläder. Samtidigt filmade de händelsen från luften med en drönare. Väl inne på området spred gruppen sig sedan ut sig för att besöka både gris- och nötdjursdelen, samt den avdelning där styckning sker.

Flera av dem kom också i kontakt med personalen på slakteriet. När polisen kom till platsen avvisades gruppen och lämnade området.

TIDIGARE I SAMMA ÄMNE: Aktivister smet in på slakteri: ”Personal agerade direkt”

Genomskådades snabbt

Vittnen, som arbetar på slakteriet, har uppgett att de först fick höra att gruppen var där för att genomföra en inspektion. De insåg dock kort därefter att personerna inte hade tillåtelse att vistas på området.

KLS Upplarps säkerhetsansvarige har under ed redogjort för skadeståndsanspråket och har i samband med detta krävt 38 820 kronor i ersättning för bland annat produktionsstopp och kassering av slaktkroppar.

Samtliga tilltalade har bestritt skadeståndsanspråket.

Enligt domen från Borås tingsrätt ska gruppen, utöver individuella dagsböter, även solidariskt betala ett skadestånd till företaget på 33 620 kronor. Dagsböterna, totalt 40 till antalet för var och en av de nio dömda, varierar i sin tur beroende på inkomstnivå mellan 50 och 300 kronor, varav sex av dem ska betala 40 dagsböter, a 50 kronor.