facebooktwittermail

Döms för djurplågeri - uppgav ha följt foderplan från rådgivare

Svältfödda nötkreatur mötte länsstyrelsen vid en oanmäld inspektion i höstas. Nu har fallet avgjorts i domstol och lantbrukaren döms för djurplågeri.

Det började med en oanmäld inspektion på gården, som ligger i Mälardalen, i höstas. Länsstyrelsen fann att flera kalvar, ungdjur och kvigor var smutsiga och i dåligt hull.

Vid en efterföljande kontroll några veckor senare hade bristerna inte åtgärdats utan snarare förvärrats. En veterinär som undersökte djuren konstaterade att flera var kraftigt undernärda och att de utsattes för lidande. Det låg även en död kalv i en box, skriver SVT.

Foderplan från rådgivningsföretag

Djurägaren har uppgett att det var ett rådgivningsföretag som hade gjort foderstaterna och att man följde en utfodringsplan.

Under hösten valde dock djurägaren själv att byta foder på grund av att besättningen magrade, men hävdade att djuren inte hann öka i vikt innan länsstyrelsen kom på kontroll. Ägaren kände också till den döda kalven, men uppgav att den var för tung att flytta och att den därför hade fått ligga kvar i en box i ett par dagar i väntan på hjälp.

Inget uppsåt

Tingsrätten dömer djurägaren till djurplågeri utifrån veterinärens bedömning att djuren fått lida. I domen skriver rätten att djurägaren inte hade något uppsåt att plåga djuren, men att denne ändå brast i sitt ansvar som djurägare. Lantbrukaren kände till att djuren var undernärda och hade inte åtgärdat bristerna i tid, enligt domen.

Djurägaren döms till villkorlig dom och dagsböter, samt en företagsbot på 15 000 kronor.

LÄS OCKSÅ: Veterinär: Ökad risk för svartslakt

LÄS OCKSÅ: Djurplågeri att lämna trafikskadat vilt