facebooktwittermail

”Domen är en viktig seger”

Beslutet att skogsägare som stämt staten för att få ersättning när de nekats att avverka sin skog har fått rätt av Mark- och miljödomstolen i Umeå välkommnas av flera parter.

Magnus Norberg är jurist på LRF Konsult och har varit ombud för flera skogsägare.