facebooktwittermail

Dom kring omarrondering drar ut på tiden

Omarronderingen i Borlänge var inte så harmonisk som det först såg ut. När tiden för överklagan förlängdes dubblades antalet överklaganden från 10 till 21. När domen kommer är oklart.

Elisabeth Olsson, enhetschef Lantmäteriet.
Elisabeth Olsson, enhetschef Lantmäteriet. FOTO: LANTMÄTERIET/KATINKA IGELBERG

– Ett sådant här mål kan ta allt från några månader till ett halvår eller mer att avgöra, säger Katrin Strömberg, beredningsjurist vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.