facebooktwittermail d

Dom i mjölkmålet i november

Kraftmätningen mellan Oatly och Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen är över. Nu återstår väntan till den 19 november, då domen meddelas.

– Vi är väldigt nöjda med de här dagarna och känner oss trygga med att vi har kunnat visa för domstolen att mjölk är ett bra, näringstätt livsmedel och en klimatsmart produkt, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Han vittnade under en av förhandlingsdagarna och redogjorde bland annat för kopplingen mellan mjölk och miljö och för hur konsumenterna har reagerat på Oatlys reklampåståenden.

Oatly å sin sida vill inte svara på frågor kring förhandlingarna i rätten, utan meddelar att bolaget avvaktar Marknadsdomstolens dom om drygt en månad.

Det blir slutpunkt i målet. Marknadsdomstolen är högsta instans och dess avgöranden kan inte överklagas.