facebooktwittermail d

Dog av giftiga gödselgaser

En lantbrukare har avlidit efter att ha inandats svavelväte från flytgödsel. Det var andra olyckan på kort tid i samband med gas från flytgödsel på Nordirland rapporterar Agriland.

I ett sådant här moment med omrörning i gödselbehållare under spalt svimmade en lantbrukare på Irland men kunde räddas av en grannen. (Arrangerad bild)
I ett sådant här moment med omrörning i gödselbehållare under spalt svimmade en lantbrukare på Irland men kunde räddas av en grannen. (Arrangerad bild) FOTO: STALLFAKTA.SE

Olyckan inträffade i fredags på mannens gård i samband med att omrörning i flytgödsel.

Så sent som förra veckan fick en 30-årig lantbrukare, föras till sjukhus för andningsproblem efter att han också fått i sig den farliga gasen. Mannen kunde senare lämna sjukhuset.

Tre av hans kor och två kalvar dog dock i olyckan medan ett flertal andra djur fick räddas ur ladugården av räddningstjänsten.

För bara någon månad sedan gick nordirländska myndigheter ut och varnade för riskerna i samband med omrörning i flytgödsel. I många länder, exempelvis på Irland är det vanligt med enklare stallbyggnader med gödselbehållarna inomhus under spalt. Där ökar också antalet olyckor i samband med tömning av brunnarna. I genomsnitt omkommer två lantbrukare per år i olyckor med gödselgas.

Nordirland har också beslutat att lantbrukare under extraordinära omständigheter får sprida flytgödsel även efter den 15 oktober. Det till skillnad mot deras irländska grannar söder om gränsen inte ser ut att få någon förlängning.