facebooktwittermail d

Doft av björk ska lura barkborrarna

Genom att sprida doften av lövskog i hyggeskanten ska svärmande granbarkborrar förvillas bort. Just nu pågår ett fältexperiment på Mittuniversitet där granskog skyddas med luktämnen.