facebooktwittermail d

Död kalv förvarades utomhus – jordbrukare får böta

Vid ett besök på jordbrukarens gård hittades ett kalvkadaver utomhus under en presenning. Mannen åläggs nu betala företagsbot.

En död kalv förvarades under en presenning utomhus vilket innebar en risk för förorening (arkivbild).
En död kalv förvarades under en presenning utomhus vilket innebar en risk för förorening (arkivbild). FOTO: MOSTPHOTOS

Händelsen ägde rum i fjol i Kramfors kommun. Under en presenning utomhus hittade man ett kalvkadaver som enligt strafföreläggandet kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter.

Vid samma besök hittade man också tre bilbatterier innehållande bly vilka låg i en balja utomhus. Även detta anses vara en risk för förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter.

Jordbrukaren åläggs betala företagsbot på 5 000 kronor.