facebooktwittermail d

Död älg hade inte CWD

När den värmländska älgkon självdog gav det upphov till misstankar om att kon drabbats av en smittsam och fruktad dödlig sjukdom där Norge har fått de första europeiska fallen. Nu visar provsvaret att kon inte smittats av CWD.

Djuret visar typiska symptom för CWD: avmagring, dregling och står med hängande huvud. Bild från Nordamerika lånad med tillstånd från CWD Alliance, cwd-info.org
Djuret visar typiska symptom för CWD: avmagring, dregling och står med hängande huvud. Bild från Nordamerika lånad med tillstånd från CWD Alliance, cwd-info.org FOTO: WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

Norge har fått Europas första fall av Chronic wasting disease, CWD, eller förtviningssjuka, på älg men också på ren. Sjukdomen ger förändringar i hjärnan hos djuren vilket ger neurologiska symptom och avmagring. Symptomen hos sjuka djur kan vara okoordinerade rörelser, tandgnissling, dregling, darrningar och att djuret står med hängande huvud. Inkubationstiden kan vara flera år medan sjukdomsförloppet kan ta flera månader innan djuret dör.

Sjukdomen har varit känd sedan 1960-talet hos olika hjortdjur i Nordamerika. Dessutom har den spridit sig till Kanada och även till Sydkorea genom djur som exporterats.

Första fallen i Norge

2006 utfärdades ett EU-direktiv att alla medlemsländer skulle undersöka hjortdjur under jaktsäsongen 2007. I Sverige testades 195 rådjur, älgar, dovhjortar och kronhjortar. Alla provsvar var negativa liksom i övriga EU-länder.

Så fram tills i år hade inga kända fall konstaterats i Europa. Inte förrän sjukdomen nu under 2016 upptäcks på fört ren och sedan älg i Norge. Det är det första europeiska fallen.

I Sverige är sjukdomen anmälningspliktig och går under epizootilagen och kan smitta människa.

Mager ko självdog

I värmländska Ekshärad självdog nyligen en älgko. Både kon och hennes kalv, som avlivades, bedömdes som magra och det väckte misstankar om CWD.

– Jägarförbundet har gått ut med att det fanns fall i Norge och då kände vi oss tvungna att kontakta SVA, säger Fredrik Byh, jaktledare i Hamra, till Värmlands Folkblad.

Jägarförbundet har fått en aktiv roll när Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill försöka övervaka och kartlägga om CWD finns i Sverige.

Det kan vara att skicka in prover till SVA för kliniska tester eftersom det handlar om en sjukdom som angriper nervsystemet. För testerna krävs hjärnvävnad.

Stort lidande

Från den värmländska älgen skickades huvud och ett par nackkortor till SVA.

– Det kan finnas hundra andra orsaker till varför älgkon var så mager och dog. Men det härmed CWD är så nytt och smittan är svår. Det är en fruktansvärd sjukdom för viltet, säger Fredrik Byh.

I fredags kom provsvaret. Det visade sig att provet var negativt och att kon inte var smittad med CWD.