facebooktwittermail d

Dna-analys av spillning ny metod att räkna älgar

Nu samlas älgspillning in på Öland Den här gången är syftet att med en ny metod inventera älgstammen.

Öland har under flera år uppmärksammats för den höga dödligheten bland älgkalvarna som föds. Det har rapporterats en dödlighet på över 70 procent bland sommarkalvarna.

Vad som orsakar den höga dödligheten finns inget definitivt svar på. Bland annat har det samlats in älgspillning för dna-analys i jakten på svaret.

Nu tror forskarna att den höga dödligheten kan ha ett samband med klimatförändringarna och att älgstammen inte hunnit anpassa sig till nya förhållanden.

Ett varmare klimat göra att våren kommer tidigare och innebär en tidigare grönska. Men när älgkon föder sina älgkalvar har näringsinnehållet i födan sjunkit såpass att kon får svårt att föda både sig själv och en eller två kalvar.

Räkna antalet älgar

Nu samlas älgspillning in på nytt på Öland för att sedan dna-analyseras. Den här gången handlar det om att använda metoden för att inventera älgstammen.

– Vi hoppas kunna bestämma individer på ett helt annat sätt. I och med att vi får en genetisk profil kan vi vara säkra på att vi har unika individer. Genom att samla in avföring i ett område ska vi kunna kartlägga den delen av populationen som finns där. Därför är Öland ett bra område, säger Göran Spong, lektor i molekylärbiologi vid SLU, till TV4.

Första gången

Det är första gången metoden används för att räkna älgar. De vanligaste sätten är annars flyginventeringar och att räkna avföringshögar för att kartlägga tätheten på älgstammen i Sverige.

I höst räknar forskarna med vara klara med analyser och inventeringen. Om försöket på Öland fungerar kan det komma att användas i övriga landet.