facebooktwittermail

Djurvänner protesterar mot lodjursjakt

Djurskyddsorganisationen Djurskyddet Sverige protesterar mot Naturvårdsverkets beslut att tillåta jakt på sammanlagt 110 lodjur under 2011.

Beslutet försämrar lodjurets chans till överlevnad på sikt, varnar Djurskyddet i ett öppet brev till Naturvårdsverket.

Kraftig minskning


Organisationen hänvisar till expertis vid Grimsö forskningsstation, som menar att det inte finns något utrymme för lodjursjakt under 2011 om populationen ska ligga över den tillfälliga miniminivån på 250 familjegrupper.

I dag finns endast cirka 1 250 lodjur i Sverige, vilket är en kraftig minskning. För bara några år sedan fanns 2000 individer, konstaterar Djurskyddet.

Jägare också kritiska


Tidigare har såväl Naturskyddsföreningen som Svenska Jägareförbundet kritiserat Naturvårdsverkets beslut om lodjursjakt.

Djurskyddsföreningen anser att det inte borde genomföras någon jakt alls, medan Jägareförbundet tycker att fler lodjur borde skjutas. ATL.nu