facebooktwittermail d

Står KD upp för säkra djurtransporter i EU?

Djuren lider under transporterna. Reglerna för djurtransporter i EU måste reformeras, men de partigrupper där KD, M och S ingår bromsar arbetet, skriver Emma Wiesner, Centerpartiet. 

Gristransport Tyskland
Långa djurtransporter måste förbjudas, menar Emma Wiesner. FOTO: SCANPIX SWEDEN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

 I ljuset av de djurvälfärdskatastrofer som återkommande nystas upp till följd av undermåliga djurtransporter har EU nu en unik chans att agera. Därför är det oroväckande när partigrupperna som M, KD och S tillhör i EU-parlamentet nu tvekar och därmed hindrar viktiga reformer som gynnar djurvälfärd och säkra transporter i hela Europa. Nu är det upp till bevis för KD – står de upp för säkra djurtransporter och svenska bönders konkurrenskraft?

Årligen transporteras miljontals djur både inom och över EU:s gränser. Tyvärr går en stor del av dessa transporter stick i stäv med EU:s gemensamma lagstiftning för djurtransporter. Resultatet är djur som far illa under långa och utdragna transporttider, kombinerat med bristande tillgång på mat, vatten och omsorg. Det här måste få ett stopp. Vi måste göra allt vi kan för att säkra djurens bästa under resan mellan gårdar och till slakteri.

En konsekvens av att lagstiftningen inte följs är att de svenska bönderna och transportföretagen, som gör rätt för sig och tar ansvar, straffas då de konkurrerar på orättvisa villkor. Det är ohållbart att enbart vissa aktörer och länder i Europa, som Sverige, väljer att ta det ansvar som vi enligt EU-lagstiftning är skyldiga att ta. En starkare implementering av lagstiftningen i alla medlemsstater kommer därmed att höja det svenska lantbrukets konkurrenskraft.

Att värna djurens bästa är och har länge varit en prioriterad fråga för mig och Centerpartiet. Under de senaste åren har partiet röjt stora framgångar i att skärpa den lagstiftning som i dag tillämpas i EU - det är nu till exempel förbjudet att importera kött som fått antibiotika på ett sätt som inte är tillåtet i EU.

Nu behöver djurskyddslagstiftningen stärkas ytterligare och vi behöver skärpa kraven så att fler än bara svenska bönder och transportföretag följer lagstiftningen. Exempelvis vill vi se en sträng 8-timmarsgräns när djur transporteras till slakt, likt vi har i Sverige, med målet att djur ska undgå de helvetesresor som ibland sträcker sig långt över åtta timmar.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bör få i uppdrag att ta fram nya och vetenskapligt förankrade tidsgränser för hur, och hur länge, diande kultingar och kalvar ska få transporteras. EFSA bör också bistå politiken med riktlinjer som avgör huruvida djur, beroende på art, ålder och hälsotillstånd, är redo att transporteras.

Ovan nämnda förslag borde inte vara kontroversiella. Det är olyckligt att se hur den kristdemokratiska och socialdemokratiska partigruppen i parlamentet väljer att i granskningsutskottet för djurtransporter spjärna emot och hindra dessa reformer. När vi nu äntligen vi har chansen att göra om och göra rätt, med djurens bästa i åtanke, nöjer sig den kristdemokratiska och socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet med en revidering av djurskyddslagstiftningen som nästan enbart värnar status quo. 

Det duger inte. Tvärtom måste vi ta tillfället i akt och trycka på för förändringar som står sig över tid och där alla EU:s medlemsländer tar det ansvar de är skyldiga att leva upp till. Både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna pratar om att de är partier som bryr sig om den svenska landsbygden och djurens rättigheter. Nu är det upp till bevis.

Jag kommer fortsätta att driva på för en strikt lagstiftning som sätter djurens välfärd i centrum och där ingen kan smita från sitt uppdrag att behandla djur med värdighet och respekt. Men då krävs det att vi är fler som agerar för att undvika fortsatta djurvälfärdskatastrofer - ett ansvar vi måste vara beredda att axla.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker Centerpartiet

Fotnot: Kristdemokraterna har erbjudits replik.

”Skärp reglerna för djurtransporter”