facebooktwittermail

Djurskyddskontroll på uppfödarens villkor

Livsmedelsverket och länsstyrelserna måste kvalitetssäkra sitt arbete och se djuruppfödaren som en företagare som vill djuren väl.

FOTO: ATL

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den som föder upp djur står under kontroll av såväl myndigheter som de företag som köper kött och mjölk. Det finns många vittnesmål om rättsosäkerhet och djurhållare som har drabbats hårt av felaktiga beslut.