facebooktwittermail

Djurskyddet redo för analys

På Jordbruksverkets begäran har de flesta länen nu lämnat in sina kontrollplaner för djurskyddet.

- Det är bara fem län som inte har skickat in dem, säger Malin Engdahl, kontrollchef för avdelningen djurskydd och djurhälsa på Jordbruksverket.

Kontrollplanerna kom in under förra veckan efter påminnelser från Jordbruksverket. Planerna ska, enligt Malin Engdahl, bidra till en bättre lägesbeskrivning av djurskyddet i Sverige.

Att majoriteten av länen inte skickade in kontrollplanerna självmant beror bland annat på att länsstyrelserna inte var medvetna om att de skulle in samt att en del inte var färdiga med sin plan, tror Malin Engdahl.

För få kontroller


Jordbruksverket arbetar just nu med att kvalitetssäkra uppgifterna från djurskyddskontrollerna 2010. En analys ska presenteras i början på april.

Kalmar län, som var ett av de första länen som lämnade in sin kontrollplan för 2011, har analyserat sina siffror från Jordbruksverket. Enligt statistiken har länet gjort 280 kontroller fördelade på drygt sex årsarbetskrafter under 2010.

Men många ärenden hamnar inte i djurskyddskontrollregistret.
- Enligt en analys av siffrorna i diariet har man gjort 466 kontroller, säger länsveterinär Kerstin Erlandsson.

Trots att mer pengar har gått ut till länsstyrelserna kan Kalmar län konstatera att antalet kontroller är för få.

- Skulle vi komma runt alla våra kontrollobjekt i Kalmar län på till exempel fem år då skulle vi behöva göra 1 500 kontrollbesök om året. Det vi har hunnit under året som gick, 466 stycken, räcker inte långt och dessutom rör det anmälningsärenden.

Förbättrad situation


Under 2011 förbättras situationen något då länet kommer att ha råd med nio årsarbetskrafter. Enligt Malin Engdahl fungerar djurskyddsarbetet bättre och bättre i Sverige.
- Det som märks är att de extra medel som sköts till
under 2010 och för 2011 har inneburit att alla länsstyrelser har en planerad kontrollverksamhet och att verksamheten börjar rulla på, säger hon.Tove Nilsson