facebooktwittermail d

Djurskydd tär inte på konkurrenskraften

Är handelshinder för vissa varor ekonomiskt försvarbart för att skydda ett samhälles värderingar? Den frågan har undersökts i en ny rapport.

I forskarrapporten från Lunds Universitet har sambandet mellan regleringar för djurvälfärd i EU och konkurrenskraften undersökts.

- Vi ser att påverkan är väldigt liten på konkurrenskraften och även på handeln, om det existerar någon påverkan överhuvudtaget, säger Anna Andersson, utredare på Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys i ett pressmeddelande.

Oron finns att svenska och europeiska jordbruksproducenter inte konkurrerar på lika villkor med omvärlden på grund av striktare djurvälfärdslagstiftning. EU:s bönder står sig dock väl i konkurrensen med omvärlden, trots EU:s i relation höga krav.
Enligt Anna Andersson ger studien inte stöd för den vanligt förekommande åsikten i debatten att vi inte kan försvara våra egna värderingar hemma.

Enligt rapporten kan fler tullar inte motiveras med att striktare lagstiftning skulle ge ökad import.

Att införa ökade tullar är en hög kostnad för att skydda de egna varorna. Och enligt forskaren skulle fler handelshinder höja priserna, ge konsumenterna ett sämre urval och användandet av våra jordbruksresurser skulle bli sämre.

- Minskad konkurrens skulle leda till en mindre dynamisk industri när trycket på förbättring minskar. EU:s skydd av jordbruksprodukter drabbar redan framför allt fattiga länder och ökade handelshinder riskerar att förvärra situationen ytterligare, kommenterar Anna Andersson.

Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys är en del av AgriFood Economics Centre, vilket är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).ATL.nu