facebooktwittermail d

Djurpolis har gett resultat

Anmälningarna har blivit fler, utredningarna går snabbare och kontakterna med djurägare har förbättrats. Så kan första året för den särskilda djurskyddspolisen sammanfattas.

För drygt ett år sedan var Stockholmspolisen först i landet med att skapa en djurskyddsgrupp bestående av tiotalet poliser. Nu är polisen i Kalmar och i Västra Götaland på god väg att få egna djurskyddsgrupper.

Fler misstänkta

Under det år som djurskyddsgruppen funnits i Stockholm har antalet anmälningar om brott mot djurskyddslagen och djurplågeri ökat med 25 procent. Antalet misstänkta har också ökat. Anledningen är att polisen är på plats i ett tidigt skede.

Länsstyrelsen som handlägger vissa ärenden har också fått fler fall på sitt bord.

– Jag gissar att det blir ännu fler anmälningar i år, säger Joakim Johansson som är gruppchef för Stockholmspolisens djurskyddsgrupp.

Smidigare

Numera går utredningarna smidigare. I Stockholms åtta polismästardistrikt finns minst en utredare i varje distrikt som jobbar med djurskyddsbrott.

Länsstyrelsens arbete som kontrollmyndighet har också underlättats. Tidigare när myndigheten begärde handräckning från polisen var man tvungen att vända sig till de åtta olika polismästardistrikten.

Numera räcker det med att begäran skickas till djurskyddsgruppen oavsett vilket distrikt det gäller.

Större förståelse

Enligt Joakim Johansson har djurskyddspoliser sannolikt en större förståelse än "vanliga poliser" för att det kan gå snett när människor hanterar djur.

Djurskyddspolisen har byggt upp ett nätverk och har bra kontakt med LRF och omsorgsgrupperna. Djurskyddspolisen kommer dessutom in tidigt i bilden, ofta innan det blir aktuellt att djuren omhändertas och det fortfarande finns tid för djurägaren att skärpa sig.

Sista utväg

– Det kan röra sig om en människas försörjning om man gör ett omhändertagande, så det är viktiga överväganden och omhändertagandet ska vara en sista utväg. Det kan finnas skäl att omhänderta men det kan också finnas skäl att ge en tidsfrist, det beror helt på djurens lidande, säger Joakim Johansson och fortsätter:

– En lantbrukare kanske inte lyssnar på polisen, men om människor från LRF säger samma sak så har en lantbrukare nog lättare att förstå att det börjar brännas och att man måste ta tag i situationen.

I Stockholm domineras djurskyddspolisens arbete av vanvårdsärenden som rör hundar och katter, men det förekommer också en hel del ärenden med hästar.