facebooktwittermail

Djurparksvargar flyttas redan i vår

Svenska djurparksföreningen ska genomföra provflyttningar av vargvalpar redan i vår.

Studier med att placera ut valpar har genomförts framgångsrikt i Nordamerika men i Sverige är det första gången. Redan inom ett par månader ska provflyttningar mellan djurparker genomföras - allt som en förberedelse inför utplacering av valpar i det vilda våren 2012.

- Vi måste se om det fungerar och i djurparker kan vi göra det under kontrollerade former, säger Mats Höggren, ordförande i Svenska djurparksföreningen, till ATL.

Många frågor


Flera frågor behöver utredas, bland annat skiljer tidpunkten åt mellan födslar i naturen och i djurparksmiljö.

- Om man byter ut och förstärker kullen med valpar som är födda två veckor senare, hur står de i konkurrensen med sina nya kullsyskon? Det är sådana saker vi vill undersöka, säger Mats Höggren.

Gemensam stambok


Parallellt med försöken analyseras den gemensamma stambok som finns mellan nordiska djurparker för att hitta de bästa genetiska möjligheterna.

Svenska djurparksföreningen har även fått i uppdrag av Jordbruksverket att se till att det inte finns hundgener i djurparksvargar som kommer från Baltikum.

Hur många valpar ska testflyttas?


- Ja, ett av problemen är att det inte föds så många valpar. Idealiskt hade ju varit att testa flera år och alternera med olika många valpar och åldersskillnader. Men det hinner vi inte nu, säger Mats Höggren.

Är det rimligt att tro att man ska kunna sätta ut valpar redan våren 2012?


- Ja, det beror på, det hela började med att miljöministern sa att det ska ske 2011, och då sa vi att det har vi ingen möjlighet till. Sedan har en arbetsgrupp bildats och det är det vi håller på med nu.

Hade ni hellre haft ett par år till på er innan utplaceringar sker?


- Svårt att säga, nu är det politiska läget så tillspetsat och vi har gjort att det här vi ska göra som ett första steg, säger Mats Höggren.

Utöver djurparksflyttningarna undersöker Jordbruksverket insemination av vargtik och om det är möjligt att få in nya varggener från Ryssland.Frida Jonson