facebooktwittermail

Djurens Rätt positiva till lagförslag

Djurens Rätt är försiktigt positiva till förslaget på ny djurskyddslag. Svensk Fågel är glada att det äntligen kommit.

Djurrättsorganisationen välkomnar de nya formuleringarna som gäller att djur ska ha möjlighet till naturligt beteende och att vila på lämpligt sätt. Med Djurens Rätts verksamhetschef Benny Anderssons tolkning innebär det att alla djur ska ha utrymme att röra sig när de vill.

– Det ser vi som en signal till de som fortfarande har värphöns i burar att det kommer att ske förändringar. Det tycker vi är på tiden.

Branschorganisationen Svenska Ägg konstaterade själva i sitt remissvar på utredningen som ligger till grund för lagförslaget att alla höns i en bur inte kan flaxa samtidigt. När den här artikeln skrevs hade Svenska Ägg inte någon kommentar till lagförslaget.

För tidigt för Svensk Fågel

Djurens Rätt hade gärna sett höjda krav på uppfödningen av pälsdjur i den nya lagen, men ser regeringens uppdrag till Jordbruksverket att utreda djurskyddsläget i sektorn som ett tecken på att frågan ändå är prioriterad.

Maria Donis, VD på Svensk Fågel, skriver i ett sms att det är bra att förslaget äntligen presenterats, mer än sex år efter att utredningen kom. Vilka konsekvenser det kan få för fågeluppfödningen tycker hon det är för tidigt att säga. Eventuella förändringar lär komma i förordning och föreskrifter, tror VDn. Hon påpekar att organisationen redan i dag har krav på att medlemmar med kyckling- och kalkonuppfödning ska ha utbildning och att alla fjäderfän går fritt.

PREMIUM: Svåraste frågorna skjuts på framtiden