facebooktwittermail

Djurböndernas framtid avgörs

Sveriges Djurbönders framtid avgörs på torsdagen. Den pågående stämman i Stockholm debatterar om föreningen ska läggas ner eller inte.

STOCKHOLM ATL
Stämmodeltagrna tycks vara överens om att föreningen inte har åstadkommit tillräckligt under de fyra år som gått sedan slakten såldes till Finland.

Lika överens är de om att de 16 200 medlemmarna har tappat mycket av det förtroende som en gång fanns för föreningen.

Delade läger


Fullmäktigeledamöterna drar emellertid olika slutsatser om vilken konsekvensen bör bli av uselt resultat, dåligt engagemang och bristande förtroende. En falang vill likvidera föreningen och dela ut aktieinnehavet i HK Scan till medlemmarna. En annan falang vill att Sveriges Djurbönder fortsätter.

Lågt engagemang


Jan Tholerus, fullmäktige från Hälsingland/Dalarna, beskrev under torsdagsförmiddagen Sveriges Djurbönder som en spillra som medlemmarna har mycket lågt engagemang i och lågt förtroende för.

- Alla vill att näringen ska dras framåt, men ingen tror att det är vi som kan göra det.

Dödsdomen


Kravet att lägga ner Sveriges Djurbönder framförs i en skrivelse från Skaraborg och Sjuhärad. Håkan Eriksson är en av dem som undertecknat det som kan bli dödsdomen för föreningen.

Inför de 35 ledamöterna och styrelsen berättade han på förmiddagen att han inledningsvis ville ge föreningen en chans. Nu har de åren gått och ingenting har hänt.

- Vi står stilla. Vi har inte lyckats. Det behövs något annat än Sveriges Djurbönder och för att skapa det krävs ärligt engagemang som bygger på frivillighet.

Tvivel


Gun Ragnarsson från Halland medgav att många i hennes hemtrakter tvivlar på föreningen och inte känner något förtroende. Ändå vill hon att Sveriges Djurbönder ska leva vidare som förening:

- Jag skulle aldrig kunna likvidera den här föreningen utan att ha gett den en ärlig chans. Har vi gett den en ärlig chans? Nej! Vi borde skämmas allihop, sa hon och fortsatte:

- Jag tycker att vi lägger ner likvidationstanken och väljer en styrelse som jobbar framåt. Jan Olsson