facebooktwittermail d

Djurbönder tar strid för nedläggning

Sveriges Djurbönders stämma nästa vecka utvecklas allt mer till en strid om föreningens överlevnad.

Vid ett möte i Skara i måndags kväll var stödet för en nedläggning av föreningen tydligt, berättar en av initiativtagarna, Per-Anders Didriksson.

Han är en av 37 ledamöter i Sveriges Djurbönders representantskap. Tillsammans med två kollegor från Skaraborg och två från Sjuhärad har han i en skrivelse till stämman på torsdag krävt att föreningen likvideras.

Måste informera


- Skälet till mötet var att vi är valda av medlemmarna och skickar vi en skrivelse där vi kräver att föreningen läggs ner så måste vi informera om det.

Omkring 50 lantbrukare kom till mötet i måndags. Per-Anders Didriksson sammanfattar böndernas mål med att föreningen måste läggas ner och affären med HK Scan slutredovisas.

- Vi fick mandat att driva den linjen vid stämman. Det här är det största misstroende som du kan skicka till en styrelse.

Splittrade leverantörer


Bland medlemmarna finns en uppfattning att det gamla bör ersättas med något nytt. Och då en helt ny förening, inte den gamla i ny tappning.

Enligt Per-Anders Didriksson vill många ha hjälp med kontraktskrivning och prisförhandlingar.

- I?dag är leverantörskåren, vi bönder, helt splittrad och prisbilden på slaktgrisar är synnerligen oklar. Slakterierna utnyttjar det, de vore ju dumma annars. Därför behövs en ny motpol till slakterierna, säger han.Jan Olsson