facebooktwittermail d

”Djurägarna måste få besked”

När SLV hävdar att endast slakteriet ska vara kontrollobjekt och inte djurägaren är hen i praktiken rättslös. Djurägare ska ha samma rättsstatus som alla andra personer och näringsidkare, skriver Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan AB.

FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Livsmedelsverket tolkar sitt uppdrag som att de inte ska ta ansvar för djurhälsa. Frågan är om departementet delar denna tolkning och om det rimmar med EU-förordningen?

Livsmedelsverket (SLV) hävdar att deras ansvar för djurhälsa är begränsat, vilket innebär att allvarliga fynd och smittsamma sjukdomar inte alltid meddelas djurägarna.

En god djurhälsa är förutsättningen för säkra livsmedel. EU-förordningen är tydlig, alla inspektionsfynd som kan orsaka problem hos djuren ska meddelas djurägare och besättningsveterinär.

Vad innebär en effektiv och likvärdig kontroll?

I SLV:s arbete med att skapa en effektiv och likvärdig kontroll verkar dess ambition vara att förenkla sina bedömningspunkter och ta fram standardformuleringar. Det kan jämföras med om bilbesiktningen meddelar ”Bilen är dålig – du får en tvåa”. Vad gör jag med den informationen?

Vi ser det som att SLV vill minimera sin insats samt behovet av adekvat kompetens, i stället för att maximera de möjligheter som myndighetskontrollen kan generera. Vi ser exempel på när åtgärder uteblir och djur får lida för att djurägarna inte har meddelats fynd.

Är det i samklang med ett svenskt rättssamhälle att en myndighet kan fatta beslut som får stora konsekvenser för djurägare utan att hen kan överklaga?

När SLV hävdar att endast slakteriet ska vara kontrollobjekt och inte djurägaren är hen i praktiken rättslös. SLV kan totalkassera hur många djur som helst utan att djurägaren har några rättigheter. Dugligt livsmedel kan kasseras och betalning uteblir för djurägaren utan att hen kan överklaga. Hur rimmar det med att vi ska minska matsvinnet och ha ett rättssäkert Sverige?

Vi vidhåller den åtgärdslista vi presenterade i vår ursprungliga debattartikel, för en god djurhälsa och för att djurägare ska ha samma rättsstatus som alla andra personer och näringsidkare.

Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan AB

Läs också: Livsmedelsverket: ”Djurskyddskontrollen alltmer likvärdig – inte tuffare”