facebooktwittermail d

Djurägares syn på hygien kartläggs

Forskare vid SLU i Skara ska undersöka svenska djurägares attityder i hygien- och smittskyddsfrågor.

Anledningen är att det tycks finnas ett glapp mellan djurägarnas kunskaper om smittorisker och hur de agerar i praktiken, skriver SLU i ett pressmeddelande.

- Det finns genomtänkta rutiner så att djurägare kan skydda sina djur mot många sjukdomar, men nyligen genomförda undersökningar visar att kunskapen inte alltid används i praktiken, på gården, säger veterinär Jenny Frössling som leder det treåriga projektet.

Ett stort antal djurägare kommer att få besvara enkäter och bli intervjuade. Syftet är att reda ut vad som motiverar och vad som upplevs som hinder för att tillämpa hygien- och smittskyddsrutiner. ATL.nu