facebooktwittermail d

Distriktsveterinärerna säkrar beredskap i Dingle-distriktet

Sedan i maj i år har det inte funnits någon veterinär beredskap i Dingle-distriktet. Nu meddelar Jordbruksverket att Distriktsveterinärerna tar över helgberedskapen tillsammans med privata aktörer.