facebooktwittermail

Dissoil har fått flera stora prestigekunder

Med stora prestigekunder som Förbifart Stockholm börjar marknaden röra på sig för svenskägda Dissoil. Men fortfarande har företaget svårt att övertyga entreprenadkunderna om att deras nedbrytningsenzymer mot oljespill fungerar.

FOTO: DISSOIL

Det började med en banbrytande upptäckt, där en påse enzymer visade sig ha goda förutsättningar att bryta ner olika oljerester.