facebooktwittermail

Dispenser för neonikotinoider granskas

Nödtillstånd i tio EU-länder ska skärskådas.

Vissa EU-länder har gett sockerbetsodlare dispens för att använda förbjudna neonikotinoider. Arkivbild.
Vissa EU-länder har gett sockerbetsodlare dispens för att använda förbjudna neonikotinoider. Arkivbild. FOTO: HANS DAHLGREN

Fyra neonikotinoider: klotianidin, imidakloprid, tiametoxam och tiakloprid, är i dag förbjudna att använda utomhus i EU. Dispenser får ges, men med strikta och tillfälliga villkor. Nu ska Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, på uppdrag av EU-kommissionen granska om 21 nödtillstånd som under 2020 getts för användning på sockerbetor verkligen var nödvändiga. De länder vars dispenser hamnar under lupp är Danmark, Finland, Slovakien, Litauen, Belgien, Österrike, Ungern, Rumänien, Polen och Kroatien. Rumänien och Litauen fick tidigare i år en varning för att de varit för generösa med nödtillstånden. Neonikotinoiderna förbjöds då de är skadliga för pollinatörer.