facebooktwittermail d

Skogsägare får dispens för stormdrabbad skog

Skogsstyrelsen har hittills beviljat en stor majoritet av alla dispenser från sexveckorsregeln som sökts efter stormen Hans.