facebooktwittermail

Dispens för gift på skogsplantor

Miljöorganisationen FSC ger under 2011 dispens till 13 organisationer. Dessa får använda barrplantor behandlade med insekticiden Merit Forest mot snytbagge.

Dispensen beviljas eftersom de visar en tydlig plan för sitt skogsbruk och hur de på sikt ska sluta använda gifter.
Bland de sökande finns både enskilda stora markägare och organisationer som företräder flera mindre markägare.

Någon ska komplettera sin ansökan, men annars har samtliga sökande fått klartecken.

- I ansökan har skogsbrukarna noggrannt beskrivit hur de planerar skogsbruket och återbeskogningen i stort, säger Håkan Berglund, skogs- och standardansvarig på FSC i Sverige.

Krävs särskilda skäl


Dispensen ska öka möjligheterna till lyckade skogsföryngringar.
Varje ansökan behandlas enskilt och det gäller att visa särskilda skäl att få använda insekticider, som att man har stora problem med snytbagge.

Det gäller också att visa att ambitionen är ett giftfritt skogsbruk och att den sökande har en tydlig plan för hur gifterna ska fasas ut.

Skogsbrukaren ska också visa att man med olika metoder försöker minska kemikalieanvändningen, men att det finns ett behov som i dagsläget inte går att täcka på annat sätt.

Håkan Berglund menar att man dels kan använda mekaniska skydd, dels lägga upp en annan strategi för hur skogen brukas. Man kan exempelvis använda mera sådd, eller förbättra markberedningen.
Olika markägare har olika lösningar, men det viktiga är att det finns en plan för att sluta använda gifter.Eva Johansson